Điều khoản và Điều kiện LUUBANVE.COM

(Cập nhật lần cuối ngày 12/06/2020)

Thỏa thuận sử dụng dịch vụ Luubanve.com ("Thỏa thuận") này được lập bởi và giữa Fudozon Archisafe ("Luubanve.com") và tổ chức đồng ý với những điều khoản này ("Khách hàng"). Bằng việc đăng ký sử dụng dịch vụ của Luubanve.com (“Dịch vụ”) hay các dịch vụ khác đến từ Luubanve.com, bạn được hiểu là đồng ý với Thỏa thuận này. Các tính năng hoặc ứng dụng của Luubanve.com cũng được tính trong Thỏa thuận này.

Nếu bạn chấp nhận thay mặt cho Khách hàng, bạn đại diện và đảm bảo rằng: (i) bạn có đầy đủ quyền hạn pháp lý để ràng buộc chủ lao động của mình hoặc tổ chức hiện hành với những điều khoản và điều kiện này (ii) bạn đã đọc và hiểu rõ Thỏa thuận này; và (iii) bạn đồng ý, thay mặt cho bên mà bạn đại diện, với Thỏa thuận này. Nếu bạn không có quyền hạn pháp lý để ràng buộc Khách hàng, xin vui lòng không đăng ký sử dụng Dịch vụ. Thỏa thuận này điều chỉnh quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ của Khách hàng. Bạn cần đọc và đồng ý với toàn bộ những điều khoản và điều kiện dưới đây trước khi sử dụng Dịch vụ.

 

PHẦN 1

Thông tin về chúng tôi

1. Trang web này là thuộc sở hữu và điều hành bởi chúng tôi: Fudozon (Tre Làng Kiến Việt cũ), pháp nhân đăng ký kinh doanh là Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Truyền thông Hưng Gia.

2. Chúng tôi đã đăng ký tại:

 • Sở KH & ĐT Tp. HCM - VN theo số đăng ký: 0313617520.
 • Bộ Công Thương VN - số đăng ký: 23497
 • Cục sở hữu trí tuệ - Giấy chứng nhận Đăng ký Nhãn hiệu (Bảo hộ Thương hiệu) số: 341 tập A - tháng 08 / 2016
 • Giấy Phép Thiết Lập Mạng Xã Hội Trên Mạng, số: 499/GP-BTTTT do Bộ trưởng Bộ Thông Tin Và Truyền Thông cấp.

3. Địa chỉ giao dịch, kinh doanh của chúng tôi tại: 95 Trần Thiện Chánh – P. 12 – Q. 10 – Tp. HCM - VN.

 

PHẦN 2

Dịch vụ

1. Cơ sở vật chất, truyền và lưu trữ Dữ liệu. Cơ sở do Luubanve.com liên kết để lưu trữ và xử lý Dữ liệu khách hàng là Trung tâm dữ liệu (Data Center) của Amazon. Việc lưu trữ Dữ liệu tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật hợp lý, tương tự như nơi Fudozon đang lưu trữ và xử lý các dữ liệu cùng loại của hệ thống website Fudozon.com. Luubanve.com đã thực hiện tối thiểu các hệ thống và quy trình tiêu chuẩn ngành để đảm bảo tính bảo mật và tính bí mật của Dữ liệu Khách hàng, bảo vệ trước sự đe dọa hoặc nguy cơ được báo trước đối với tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của Dữ liệu Khách hàng và bảo vệ trước sự truy cập hoặc sử dụng bất hợp pháp Dữ liệu Khách hàng. Nằm trong phần cung cấp Dịch vụ, Luubanve.com có thể truyền, lưu trữ và xử lý Dữ liệu khách hàng ở Việt Nam hoặc bất kỳ quốc gia nào khác mà Luubanve.com hay các đại lý của Luubanve.com được phép. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, Khách hàng đồng ý với việc truyền, xử lý và lưu trữ Dữ liệu khách hàng này.

2. Sửa đổi

a. Đối với dịch vụ. Luubanve.com sẽ có quyền thay đổi, tạm dừng hoặc không tiếp tục bất kỳ phần nào của Dịch vụ mà không thông báo. Nếu Luubanve.com thực hiện thay đổi quan trọng đối với Dịch vụ, Luubanve.com sẽ thông báo cho Khách hàng với điều kiện là Khách hàng đó đã đăng ký với Luubanve.com để nhận thông báo về những thay đổi như vậy.

b. Đối với Thỏa thuận này. Luubanve.com bảo lưu quyền thay đổi hoặc sửa đổi bất kỳ điều khoản và điều kiện nào nằm trong Thỏa thuận này hoặc bất kỳ chính sách nào điều chỉnh Dịch vụ, vào bất kỳ lúc nào, bằng cách đăng thỏa thuận mới tại đây..., hoặc những URL tương tự mà Luubanve.com có thể cung cấp. Khách hàng chịu trách nhiệm thường xuyên xem lại mọi cập nhật đối với Thỏa thuận này. Mọi thay đổi hoặc sửa đổi đối với Thỏa thuận này sẽ trở nên ràng buộc (i) bởi sự chấp nhận các điều khoản đã cập nhật qua mạng của Khách hàng, hoặc (ii) sau khi Khách hàng tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau thời điểm Luubanve.com cập nhật các điều khoản đó.

3. Sử dụng Phòng lưu trữ. Khách hàng có trách nhiệm sử dụng Phòng lưu trữ theo đúng hướng dẫn của Luubanve.com. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các sự cố xảy ra đối với Dữ liệu do lỗi sử dụng của Khách hàng. Khách hàng cam kết rằng Dữ liệu của bạn không chứa bất kỳ yếu tố bất hợp pháp nào. Bạn có thể thay đổi tên và nội dung của Phòng lưu trữ. Mở thêm các Phòng lưu trữ khác nhau trên cùng một Tài khoản, mỗi Phòng lưu trữ là một Gói dịch vụ. Khi bạn xóa một Phòng lưu trữ, thời gian và dung lượng còn lại của Phòng lưu trữ đó sẽ không được chuyển sang các Phòng lưu trữ khác (nếu có) hoặc các Gói dịch vụ mới của cùng một Tài khoản.

Mỗi Khách hàng có thể sở hữu nhiều Tài khoản, nhưng mỗi email chỉ được phép sử dụng cho một Tài khoản. Nếu bạn muốn mở một Phòng lưu trữ cho một Người dùng khác, bạn cần đăng xuất ra khỏi Tài khoản hiện tại và đăng ký Tài khoản mới với một email khác.

4. Hỗ trợ về sử dụng. Chỉ cam kết cung cấp qua các bài hướng dẫn trên website hay email. Mọi câu hỏi về Dịch vụ bạn có thể gửi về info@luubanve.com

 

PHẦN 3

Nghĩa vụ của Khách hàng

1. Tuân thủ. Khách hàng sẽ sử dụng Dịch vụ tuân theo những điều khoản và điều kiện cùng thông tin bảo mật (thông tin đầy đủ tại đây...) được chấp nhận. Đôi khi, Luubanve.com có thể cung cấp các ứng dụng, tính năng hoặc chức năng mới cho Dịch vụ, việc sử dụng có thể tùy thuộc vào sự đồng ý của khách hàng đối với các điều khoản bổ sung.

2. Quản lý dịch vụ của khách hàng. Khách hàng có thể chỉ định một hoặc nhiều Quản trị viên có quyền truy cập và quản lý Tài khoản người dùng cuối. Khách hàng có trách nhiệm: (a) duy trì tính bảo mật của mật khẩu và Tài khoản đã được cấp; (b) chỉ định những cá nhân được ủy quyền truy cập Tài khoản; và (c) đảm bảo rằng mọi hoạt động diễn ra liên quan đến Tài khoản đều tuân thủ Thỏa thuận này. Khách hàng đồng ý rằng trách nhiệm của Luubanve.com không bao gồm việc quản trị hoặc quản lý nội bộ đối với các Dịch vụ dành cho Khách hàng và Luubanve.com chỉ là bên lưu trữ và bảo vệ Dữ liệu.

3. Sự đồng ý của Người dùng cuối. Quản trị viên của Khách hàng có thể truy cập, theo dõi, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu có sẵn cho Người dùng cuối trong Tài khoản. Khách hàng sẽ thu thập và lưu giữ mọi sự đồng ý cần thiết của Người dùng cuối để cho phép: (i) quyền truy cập, giám sát, sử dụng và tiết lộ dữ liệu này của Khách hàng cũng như việc Luubanve.com cung cấp cho Khách hàng khả năng để làm vậy và (ii) Luubanve.com cung cấp Dịch vụ.

4. Sử dụng trái phép. Khách hàng sẽ sử dụng mọi nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để ngăn chặn hành vi sử dụng trái phép Dịch vụ và để chấm dứt mọi hành vi sử dụng trái phép. Khách hàng sẽ thông báo ngay cho Luubanve.com về bất kỳ hành vi sử dụng hoặc truy cập trái phép Dịch vụ nào bị phát hiện.

5. Giới hạn sử dụng. Trừ trường hợp Luubanve.com đồng ý cụ thể bằng văn bản, Khách hàng sẽ đảm bảo không: (a) bán, bán lại, cho thuê Dịch vụ cho bên thứ ba (trừ khi được cho phép rõ ràng trong Thỏa thuận này) hoặc thực hiện các hành động có chức năng tương đương; (b) thực hiện ý định thiết kế đối chiếu Dịch vụ hoặc bất kỳ bộ phận nào của Dịch vụ; (c) thực hiện ý định tạo ra dịch vụ thay thế hoặc tương tự thông qua việc sử dụng hoặc truy cập vào Dịch vụ; (d) sử dụng Dịch vụ cho các Hoạt động rủi ro cao; hoặc (e) sử dụng Dịch vụ để lưu trữ hoặc chuyển bất kỳ Dữ liệu khách hàng nào được kiểm soát để xuất khẩu theo Luật kiểm soát xuất khẩu. Khách hàng tự chịu trách nhiệm về việc tuân thủ pháp luật. Điều này áp dụng với luật của từng nước nơi bạn định cư cũng như luật của Việt Nam.

6. Yêu cầu của bên thứ ba. Khách hàng chịu trách nhiệm phản hồi Yêu cầu của bên thứ ba. Trong phạm vi luật pháp cho phép và theo điều khoản Yêu cầu của bên thứ ba, Luubanve.com sẽ thông báo ngay cho Khách hàng khi nhận được Yêu cầu của bên thứ ba. Khách hàng sẽ tự tìm cách thu thập thông tin được yêu cầu để phản hồi lại Yêu cầu của bên thứ ba và sẽ chỉ liên hệ với Luubanve.com nếu Khách hàng không thể thu thập được thông tin đó theo cách hợp lý.

7. Chính sách sử dụng và giới hạn. Mỗi khách hàng có thể sở hữu được nhiều Tài khoản. Khách hàng phải tuân thủ mọi chính sách sử dụng và giới hạn bổ sung liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ như được yêu cầu bởi Luubanve.com theo thời gian.

8. Người dùng cuối. Khách hàng đồng ý rằng Người dùng cuối tuân thủ Thỏa thuận này trước khi sử dụng Dịch vụ.

 

PHẦN 4

Điều khoản về tài khoản người sử dụng

1. Bạn phải lớn hơn 18 tuổi để sử dụng Dịch vụ.

2. Tài khoản của bạn sẽ được kích hoạt sau khi Luubanve.com được cung cấp đầy đủ email và việc xác nhận của Khách hàng đồng ý với toàn bộ điều khoản dịch vụ và chính sách bảo mật của Luubanve.com.

3. Bạn chịu toàn bộ trách nhiệm về Dữ liệu khách hàng và Phòng lưu trữ. Bạn không được đưa bất kỳ virus hay đoạn mã nào làm ảnh hưởng đến người khác.

4. Người dùng cuối sẽ được xem là người sở hữu tài khoản và chịu tác động của toàn bộ điều khoản sử dụng dịch vụ.

5. Trong trường hợp tranh chấp đến quyền sở hữu tài khoản, chúng tôi có toàn quyền yêu cầu việc cung cấp các giấy tờ dùng để chứng thực quyền sở hữu tài khoản của bạn. Tài liệu có thể bao gồm, và không giới hạn, những giấy tờ bản chính (hoặc sao y) của: giấy phép kinh doanh, giấy giới thiệu, thẻ chứng minh nhân dân, passport, bằng lái xe, mã số Phòng lưu trữ, v.v…

6. Luubanve.com có quyền quyết định về quyền sở hữu hợp pháp của tài khoản và có thể chuyển quyền này đến người sở hữu hợp lệ. Nếu chúng tôi không thể xác định được quyền sở hữu chính xác, Luubanve.com sẽ đóng băng tài khoản này cho đến khi xác định được kết luận giữa tranh chấp các bên.

 

PHẦN 5

Thanh toán chi phí

1. Bất kỳ giao dịch thanh toán nào được Bạn thực hiện thông qua Luubanve.com sẽ được thực hiện thông qua cổng thanh toán của Chúng tôi, chẳng hạn như Paypal và Thẻ tín dụng, Visa card, Master card… và phải tuân theo các Điều Khoản sử dụng của cổng thanh toán hiện hành.

2. Sau khi thanh toán, hệ thống sẽ gửi hóa đơn online tới email của bạn (do bạn cung cấp khi đăng ký). Khi đến kỳ gia hạn tiếp theo, hệ thống sẽ gửi thông báo đến email của bạn trước thời điểm hết hạn 30 ngày và 15 ngày. Nếu bạn không tiếp tục gia hạn, bạn sẽ có thêm 15 ngày sử dụng và sau 15 ngày, Phòng lưu trữ của bạn sẽ bị khóa.

3. Giá các Gói lưu trữ bao gồm VAT. Nếu bạn không ở Việt Nam, bạn phải chịu những luật và thuế ở khu vực hay đất nước của bạn (nếu có).

4. Giá các Gói lưu trữ có thể thay đổi bất kỳ lúc nào, nhưng những thay đổi sẽ không ảnh hưởng đến các Phòng lưu trữ đã được kích hoạt, trong suốt chu kỳ lưu trữ.

5. Luubanve.com hiện không hỗ trợ hoàn trả phí.

6. Ngoại trừ những trường hợp dùng Mã khuyến mãi, chúng tôi không có nghĩa vụ cung cấp các Gói lưu trữ cho bạn với giá không chính xác (thấp hơn), ngay cả khi chúng tôi đã kích hoạt Phòng lưu trữ, nếu lỗi giá cả là hiển nhiên và không thể nhầm lẫn.

7. Thanh toán cho tất cả các Gói lưu trữ chỉ bằng các cổng thanh toán trên website. Thẻ của bạn có thể bị tính phí trước khi chúng tôi kích hoạt Phòng lưu trữ của bạn.

 

PHẦN 6

Tạm ngừng

1. Tạm ngừng tài khoản người dùng cuối bởi Luubanve.com. Nếu Luubanve.com phát hiện thấy Người dùng cuối vi phạm Thỏa thuận thì Luubanve.com có thể yêu cầu một cách rõ ràng rằng Khách hàng phải tạm ngừng Tài khoản của người dùng cuối đang nói đến. Nếu Khách hàng không tuân thủ yêu cầu Tạm ngừng tài khoản người dùng cuối của Luubanve.com thì Luubanve.com giữ quyền làm điều đó. Thời gian Tạm ngừng bởi Luubanve.com sẽ kéo dài đến khi Người dùng cuối vi phạm đã sửa chữa vi phạm dẫn đến việc Tạm ngừng.

2. Vấn đề bảo mật khẩn cấp. Bất kể các điều đã nói ở trên, nếu có Vấn đề bảo mật khẩn cấp thì Luubanve.com có thể tự động Tạm ngừng việc sử dụng vi phạm. Việc tạm ngừng sẽ kéo dài trong một thời gian tối thiểu đủ để ngăn chặn hoặc chấm dứt Vấn đề bảo mật khẩn cấp.

 

PHẦN 7

Thông tin mật

1. Nghĩa vụ. Mỗi bên sẽ: (a) bảo vệ Thông tin mật của bên kia theo cùng tiêu chuẩn bảo vệ mà bên đó sử dụng để bảo vệ Thông tin mật của chính họ; và (b) không tiết lộ Thông tin mật, ngoại trừ với các Chi nhánh, nhân viên và đại diện, là những người cần biết thông tin đó và là những người đồng ý bảo mật thông tin đó bằng văn bản. Mỗi bên (và mọi Chi nhánh, nhân viên và đại diện được tiết lộ Thông tin mật) chỉ có thể sử dụng Thông tin mật để thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Thỏa thuận này đồng thời vẫn phải chú ý bảo vệ thông tin đó một cách hợp lý. Mỗi bên chịu trách nhiệm về mọi hành động của Chi nhánh, nhân viên và đại diện của họ khi vi phạm Mục này.

2. Trường hợp ngoại lệ. Thông tin mật không bao gồm thông tin mà: (a) người nhận Thông tin mật đã biết; (b) bị công khai mà không do lỗi của người nhận; (c) được người nhận độc lập phát triển; hoặc (d) được một bên khác cấp một cách hợp pháp cho người nhận.

3. Tiết lộ được yêu cầu. Mỗi bên có thể tiết lộ Thông tin mật của bên kia chỉ khi được luật pháp yêu cầu, nếu được cho phép hợp pháp: (a) sử dụng các nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để thông báo cho bên kia; và (b) cho bên kia cơ hội không thừa nhận việc tiết lộ.

 

PHẦN 8

Quyền sở hữu trí tuệ, Đặc điểm nhãn hiệu

1. Quyền sở hữu trí tuệ. Ngoại trừ những điều được trình bày rõ ràng dưới đây, Thỏa thuận này không cấp bất kỳ quyền nào cho hai bên, dù ngụ ý hay không, về nội dung của bên kia hoặc bất kỳ sở hữu trí tuệ nào của bên kia. Giữa các bên, Khách hàng sở hữu tất cả các Quyền sở hữu trí tuệ trong Dữ liệu khách hàng và Luubanve.com sở hữu mọi Quyền sở hữu trí tuệ trong Dịch vụ.

2. Hiển thị Đặc điểm nhãn hiệu. Luubanve.com có thể hiển thị các Đặc điểm nhãn hiệu (VD: ảnh đại diện hồ sơ, avatar…) của Khách hàng được Khách hàng ủy quyền (sự ủy quyền này được Khách hàng cung cấp khi tải lên các Đặc điểm nhãn hiệu vào Dịch vụ) và chỉ trong các khu vực được chỉ định của Trang dịch vụ. Khách hàng có thể chỉ rõ bản chất của việc sử dụng này trên Bảng cập nhật thông tin hồ sơ lưu trữ. Luubanve.com cũng có thể hiển thị Đặc điểm nhãn hiệu của Luubanve.com trên Trang dịch vụ để biểu thị rằng Dịch vụ được cung cấp bởi Luubanve.com. Không bên nào được phép hiển thị hoặc sử dụng Đặc điểm nhãn hiệu của bên kia, trừ khi được cho phép rõ ràng trong Thỏa thuận này, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của bên đó.

3. Giới hạn dành cho Đặc điểm nhãn hiệu. Bất kỳ việc sử dụng Đặc điểm nhãn hiệu nào của bên kia sẽ mang lại lợi ích cho bên giữ quyền sở hữu trí tuệ về Đặc điểm nhãn hiệu đó. Một bên có thể hủy bỏ quyền sử dụng Đặc điểm nhãn hiệu của bên kia theo Thỏa thuận này với thông báo bằng văn bản cho bên kia và một thời hạn hợp lý để ngừng sử dụng.

4. Giao diện Phòng lưu trữ

a. Giao diện Phòng lưu trữ là do Luubanve.com quyết định. Bạn không có quyền yêu cầu Luubanve.com thiết kế lại giao diện hay bổ sung các chi tiết bên trong Phòng lưu trữ theo yêu cầu của bạn.

b. Luubanve.com có thể thay đổi giao diện Phòng lưu trữ hoặc các yếu tố khác trên website nếu nó liên quan tới các thay đổi về yếu tố kỹ thuật khi nâng cấp phiên bản mới mà không cần phải thông báo trước với bạn.

c. Bản quyền sở hữu trí tuệ của giao diện Luubanve.com và Phòng lưu trữ hoàn toàn thuộc về người thiết kế giao diện đó. Nếu bạn vượt quyền hạn về quyền sở hữu của giao diện, nhà thiết kế có thể kiện bạn.

 

PHẦN 9

Công khai

Khách hàng đồng ý rằng Luubanve.com có thể bao gồm tên hoặc Đặc điểm nhãn hiệu của Khách hàng trong danh sách các khách hàng của Luubanve.com, trực tuyến hoặc trong tài liệu quảng cáo. Khách hàng cũng đồng ý rằng Luubanve.com có thể tham chiếu bằng lời nói đến Khách hàng như là người sử dụng dịch vụ của Luubanve.com và là đối tượng của Thỏa thuận này. Mục này chịu sự điều chỉnh của Mục 8.3 (Giới hạn dành cho đặc điểm nhãn hiệu).

 

PHẦN 10

Tuyên bố, đảm bảo và tuyên bố từ chối

1. Tuyên bố và đảm bảo. Mỗi bên tuyên bố rằng họ có đầy đủ quyền lực và quyền hạn để tham gia Thỏa thuận. Mỗi bên bảo đảm rằng họ sẽ tuân thủ mọi luật và quy định có thể áp dụng cho các điều khoản hoặc việc sử dụng Dịch vụ của họ khi có thể (bao gồm luật thông báo vi phạm bảo mật hiện hành).

2. Tuyên bố từ chối. Trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, ngoài những điều được nêu rõ ràng ở đây, không bên nào bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù được diễn đạt rõ ràng, ngụ ý, theo luật định hoặc hình thức khác, bao gồm nhưng không giới hạn các bảo đảm về khả năng thu được lợi nhuận, tính phù hợp đối với từng mục đích sử dụng cụ thể và không vi phạm. Luubanve.com không tuyên bố gì về bất kỳ nội dung hoặc thông tin nào có thể truy cập bởi hoặc qua dịch vụ. Khách hàng thừa nhận rằng các dịch vụ không phải là dịch vụ qua điện thoại và các dịch vụ không thể đặt hay nhận bất kỳ cuộc gọi nào, bao gồm các cuộc gọi dịch vụ khẩn cấp, qua các mạng lưới điện thoại chuyển mạch công cộng.

 

PHẦN 11

Quyền hạn của Luubanve.com

1. Chúng tôi có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho bất kỳ cá nhân nào với bất kỳ lý do nào.

2. Luubanve.com không xét duyệt trước bất kỳ nội dung thông tin nào trên Phòng lưu trữ của người dùng, họ phải chịu trách nhiệm về nội dung lưu trữ của mình.

3. Chúng tôi có quyền cung cấp dịch vụ của Luubanve.com cho đối thủ của bạn hoặc không cam kết sẽ độc quyền cho bất kỳ đối tác nào cho từng phân khúc nào.

 

PHẦN 12

Chấm dứt

1. Bởi khách hàng. Khách hàng có thể không tiếp tục sử dụng Dịch vụ bất kỳ lúc nào. Một khi lệnh hủy Tài khoản được bạn xác nhận, tất cả nội dung trên Phòng lưu trữ của bạn sẽ bị xóa. Nếu bạn hủy Tài khoản vào khoảng giữa chu kỳ sử dụng của Gói lưu trữ, những khoản phí dư hiện tại chúng tôi không hoàn trả.

2. Bởi Luubanve.com. Khách hàng đồng ý rằng vào bất kỳ lúc nào và vì bất cứ lý do gì, Luubanve.com có thể chấm dứt Thỏa thuận này và/hoặc chấm dứt cung cấp tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Dịch vụ. Bất kể các điều đã nói ở trên, Luubanve.com sẽ cung cấp ít nhất mười lăm (15) ngày cho Khách hàng trước khi chấm dứt hoặc tạm ngừng Dịch vụ; với điều kiện là Dịch vụ có thể bị chấm dứt ngay lập tức nếu (i) Khách hàng đã vi phạm Thỏa thuận này hoặc (ii) Luubanve.com xác định một cách hợp lý rằng xét về mặt thương mại, việc tiếp tục cung cấp Dịch vụ theo luật hiện hành là không thực tế.

3. Hiệu lực chấm dứt. Nếu Thỏa thuận này chấm dứt thì: (i) các quyền mà một bên cấp cho bên kia sẽ ngừng ngay lập tức (ngoại trừ như được quy định trong Mục này); (ii) Luubanve.com sẽ cung cấp cho Khách hàng quyền truy cập và khả năng xuất Dữ liệu khách hàng trong một khoảng thời gian hợp lý về mặt thương mại; và (iii) sau khoảng thời gian hợp lý về mặt thương mại, Luubanve.com sẽ xóa toàn bộ Dữ liệu khách hàng và Tài khoản khách hàng trên hệ thống lưu trữ của website.

 

PHẦN 13

Bồi thường

1. Khách hàng sẽ bồi thường, bảo vệ và không làm tổn hại cho Luubanve.com trước mọi trách nhiệm pháp lý, thiệt hại và chi phí (bao gồm các chi phí hòa giải và phí luật sư) phát sinh từ khiếu nại của bên thứ ba: (i) liên quan đến Dữ liệu khách hàng; ii) rằng Đặc điểm nhãn hiệu của Khách hàng vi phạm hoặc chiếm đoạt bất kỳ bằng sáng chế, bản quyền, bí mật thương mại hoặc thương hiệu của một bên thứ ba; hoặc (iii) liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ vi phạm Chính sách về những hoạt động sử dụng được chấp nhận. Bên đòi bồi thường sẽ thông báo ngay cho bên bồi thường về khiếu nại và hợp tác với bên bồi thường trong việc bào chữa cho khiếu nại đó. Bên bồi thường có đầy đủ quyền kiểm soát và quyền hạn để bảo vệ khiếu nại đó, ngoại trừ trường hợp: (a) bất kỳ sự hòa giải nào đòi hỏi bên đòi bồi thường chấp nhận trách nhiệm pháp lý hoặc trả một khoản tiền sẽ cần có sự đồng ý trước bằng văn bản của bên đó, sự đồng ý đó không được từ chối hoặc trì hoãn; và (b) bên đòi bồi thường có thể tham gia bảo vệ khiếu nại với sự bàn bạc các lựa chọn bằng chi phí riêng.

Miễn trừ:

Quý khách đồng ý đảm bảo cho Ngân hàng hoàn toàn miễn trách nhiệm trong việc bồi thường cho bất cứ hoạt động, khoản nợ, giá, yêu cầu, thất thoát, thiệt hại, quy trình, chi phí (bao gồm chi phí pháp luật, giá và chi phí tổng cộng cho bên phải bồi thường), điều này liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến những hoạt động sau:

a. Quý khách truy cập và/hoặc sử dụng trang web và/hoặc bất kỳ cá nhân/cơ quan nào khác cho dịch vụ hoặc trang web với ID và/hoặc mật khẩu mà không hoàn toàn đồng ý với những hướng dẫn, quy trình và chỉ dẫn liên quan đến việc sử dụng trang web được ghi chú bởi Ngân hàng trên trang web hoặc nơi khác, bao gồm nhưng không giới hạn trách nhiệm của quý khách để lưu trữ cẩn thận tên truy cập và mật khẩu và trách nhiệm của quý khách phải thông báo cho Ngân hàng ngay khi quý khách nghi ngờ tên truy cập và mật khẩu của mình để được sử dụng tại trang web hoặc dịch vụ mà không được ủy quyền; hoặc
b. Bất kỳ vi phạm hoặc không tuân thủ theo những điều khoản và điều kiện này bởi quý khách hay bất kỳ cá nhân/ cơ quan nào khác có thể truy cập và/ hoặc sử dụng dịch vụ hoặc trang web này với tên truy cập và mật khẩu đã được cấp.

2. Luubanve.com sẽ bồi thường cho Khách hàng nếu có tình trạng thất lạc file xảy ra do lỗi của Luubanve.com. Mức bồi thường là gấp đôi chi phí Gói dịch vụ tại thời điểm Khách hàng đăng ký Phòng lưu trữ có các file bị thất lạc.

 

PHẦN 14

Giới hạn trách nhiệm pháp lý

1. Giới hạn trách nhiệm gián tiếp. Theo thỏa thuận này, không bên nào phải chịu trách nhiệm đối với tổn thất doanh thu hoặc thiệt hại gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên, do hậu quả, để cảnh cáo hoặc trừng phạt, ngay cả khi bên đó đã biết hoặc lẽ ra phải biết rằng các thiệt hại đó có thể xảy ra và ngay cả nếu các thiệt hại trực tiếp không đáp ứng được biện pháp đền bù.
2. Giới hạn những phát sinh. Chúng tôi không đảm bảo rằng bất kỳ sản phẩm, tiện ích, thông tin nào bạn mua hay sở hữu thông qua Dịch vụ của chúng tôi sẽ đạt được điều bạn mong đợi, không bị gián đoạn hay không có lỗi. Nếu có bất kỳ lỗi nào phát sinh, chúng tôi sẽ khắc phục trong điều kiện cho phép.
3. Loại trừ. Dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi là điều cơ bản nhất chúng tôi cung cấp cho bạn và chúng tôi không phải chịu bất kỳ điều khoản theo luật định nào.
4. Ngoại lệ đối với giới hạn. Các giới hạn trách nhiệm pháp lý này được áp dụng ở phạm vi tối đa pháp luật cho phép nhưng không áp dụng cho các vi phạm nghĩa vụ bảo mật, vi phạm Quyền sở hữu trí tuệ của một bên đối với bên kia hoặc các nghĩa vụ bồi thường.

 

PHẦN 15

Điều khoản khác

1. Thông báo. Luubanve.com sẽ sử dụng Địa chỉ email thông báo của bạn như là một phương pháp giao tiếp chính giữa hai bên.

2. Chuyển nhượng. Không bên nào được chuyển nhượng hoặc chuyển giao bất kỳ phần nào của Thỏa thuận này mà không được sự đồng ý bằng văn bản của bên kia, ngoại trừ chuyển nhượng cho Chi nhánh, nhưng chỉ khi: (a) bên được chuyển nhượng đồng ý bằng văn bản chịu sự ràng buộc với các điều khoản của Thỏa thuận này; và (b) bên chuyển nhượng vẫn chịu trách nhiệm cho các nghĩa vụ phát sinh theo Thỏa thuận trước khi chuyển nhượng. Mọi nỗ lực chuyển nhượng hay chuyển giao khác đều không có giá trị.

3. Thay đổi quyền kiểm soát. Khi có sự thay đổi kiểm soát (ví dụ: thông qua mua hoặc bán cổ phiếu, sáp nhập hoặc hình thức giao dịch kết hợp khác): (a) bên diễn ra thay đổi kiểm soát sẽ cung cấp thông báo bằng văn bản cho bên kia trong vòng ba mươi ngày sau khi thay đổi kiểm soát; và (b) bên kia có thể chấm dứt ngay lập tức Thỏa thuận này bất kỳ lúc nào trong khoảng thời gian từ khi thay đổi kiểm soát đến ba mươi ngày sau khi bên đó nhận được thông báo bằng văn bản trong tiểu mục (a).

4. Trường hợp bất khả kháng. Không bên nào sẽ chịu trách nhiệm pháp lý đối với sự thực hiện không thỏa đáng ở mức độ gây ra bởi tình trạng vượt quá khả năng kiểm soát hợp lý của bên đó (ví dụ: thiên tai, chiến tranh hoặc khủng bố, nổi loạn, tình trạng bạo động, hành động của chính phủ và rối loạn Internet).

5. Không từ bỏ. Việc không tuân theo bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận này sẽ không cấu thành sự từ bỏ.

6. Tính hiệu lực từng phần. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận này được phát hiện là không thể thực thi, các điều khoản còn lại của Thỏa thuận sẽ vẫn còn nguyên hiệu lực thi hành.

7. Không có đại lý. Các bên là các nhà thầu độc lập và Thỏa thuận này không tạo mối quan hệ đại lý, đối tác hay liên doanh.

8. Đền bù theo luật công bằng. Không có nội dung nào trong Thỏa thuận này giới hạn khả năng yêu cầu đền bù theo luật công bằng của hai bên.

9. Sửa đổi. Bất kỳ sửa đổi nào đều phải thực hiện bằng văn bản và nêu rõ ràng rằng đó là bản sửa đổi của Thỏa thuận này.

10. Điều khoản còn hiệu lực. Các mục sau đây sẽ vẫn còn hiệu lực khi Thỏa thuận này hết hạn hoặc chấm dứt: Mục 7 (Tính bảo mật), 8 (Quyền sở hữu trí tuệ, Đặc điểm nhãn hiệu), 10 (Tuyên bố, đảm bảo và tuyên bố từ chối), 12 (Chấm dứt), 13 (Bồi thường), 14 (Giới hạn trách nhiệm pháp lý) và 15 (Điều khoản khác).

11. Toàn bộ thoả thuận. Thỏa thuận này và tất cả tài liệu được đề cập ở đây đều là toàn bộ thỏa thuận của các bên liên quan đến chủ đề và thay thế cho bất kỳ thỏa thuận có trước hoặc cùng thời điểm chủ đề đó. Các điều khoản có tại địa chỉ URL và được đề cập trong Thỏa thuận này ở đây được kết hợp lại theo tham khảo này.

12. Diễn giải điều khoản xung đột. Nếu có mâu thuẫn giữa các tài liệu cấu thành Thỏa thuận này, các tài liệu đó sẽ kiểm soát theo trình tự như sau: Thỏa thuận và các điều khoản có tại bất kỳ địa chỉ URL nào.

13. Luật áp dụng. Thỏa thuận này và bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại phát sinh từ hoặc có liên quan đến nó (bao gồm các tranh chấp hoặc khiếu nại không phải theo hợp đồng) sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp hoặc yêu cầu bồi thường nào phát sinh từ hoặc có liên quan đến các Hợp đồng đó hoặc việc hình thành (bao gồm cả tranh chấp hoặc khiếu nại không phải theo hợp đồng) sẽ thuộc thẩm quyền của Toà án Việt Nam.

 

PHẦN 16

Định nghĩa

 • "Dịch vụ". là dịch vụ lưu trữ hồ sơ, bản vẽ online do Luubanve.com cung cấp.
 • "Gói dịch vụ". là các gói đăng ký dịch vụ lưu trữ online trên website Luubanve.com (Ví dụ như: gói Basic, Pro, 3D, Max…). Các gói có các giá trị thanh toán khác nhau, phụ thuộc vào dung lượng và thời gian lưu trữ.
 • "Tài khoản". tài khoản Luubanve.com hoạt động dưới dạng thông tin đăng nhập chính của Luubanve.com, tạo thành từ một địa chỉ email và mật khẩu duy nhất.
 • "Phòng lưu trữ". là công cụ trực tuyến được Luubanve.com cung cấp cho Khách hàng để sử dụng chức năng lưu trữ các Dữ liệu khách hàng. Mỗi Tài khoản trên Luubanve.com có thể tạo được nhiều Phòng lưu trữ để lưu trữ và phân loại nhiều loại hồ sơ, mỗi Phòng lưu trữ được mua bằng một Gói dịch vụ.
 • "Đặc điểm nhãn hiệu". là tên thương mại, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, biểu trưng, tên miền và các đặc điểm nhãn hiệu để phân biệt khác của mỗi bên và thường xuyên được các bên bảo vệ.
 • "Thông tin mật". là thông tin được một bên tiết lộ cho bên kia theo Thỏa thuận này, được đánh dấu là bí mật và thường được xem là bí mật trong mọi tình huống. Dữ liệu khách hàng là Thông tin mật của Khách hàng.
 • "Dữ liệu khách hàng". là các dữ liệu, bao gồm: email, hình ảnh, bản vẽ, hồ sơ, báo cáo và các liên kết website (links) được Khách hàng hoặc Người dùng cuối cung cấp, tạo, truyền hoặc hiển thị qua Dịch vụ.
 • "Vấn đề bảo mật khẩn cấp". là: (a) việc sử dụng Dịch vụ của Người dùng cuối vi phạm pháp luật, việc sử dụng này có thể phá hoại: (i) Dịch vụ; (ii) việc sử dụng Dịch vụ của Người dùng cuối khác; hoặc (iii) mạng lưới hoặc các máy chủ của Luubanve.com được sử dụng để cung cấp Dịch vụ; hoặc (b) việc truy cập trái phép của bên thứ ba vào Dịch vụ.
 • "Người dùng cuối". là các cá nhân mà Khách hàng cho phép sử dụng Dịch vụ.
 • "Tài khoản người dùng cuối". là tài khoản do Luubanve.com được Khách hàng thiết lập cho Người dùng cuối thông qua Dịch vụ.
 • "Trung tâm trợ giúp". là trung tâm trợ giúp của Luubanve.com có thể truy cập tại https://fudozon.com/tin-tuc/lien-he--2831.html
 • "Quyền sở hữu trí tuệ". là các quyền có hiệu lực hiện hành hoặc sau này trên toàn thế giới theo luật bằng sáng chế, luật bản quyền, luật bí mật thương mại, luật thương hiệu, luật quyền nhân thân của tác giả và các quyền tương tự khác.
 • "Địa chỉ email thông báo". là địa chỉ email được chỉ định bởi Khách hàng để nhận thông báo qua email từ Luubanve.com. Khách hàng có thể thay đổi địa chỉ email này thông qua Bảng Thông tin tài khoản dành cho Quản trị viên.
 • "Trang dịch vụ". là các trang web hiển thị Dịch vụ cho Người dùng cuối.
 • "Tạm dừng". nghĩa là vô hiệu hóa ngay lập tức quyền truy cập Dịch vụ hoặc các thành phần của Dịch vụ, khi áp dụng, để ngăn chặn việc sử dụng thêm Dịch vụ.
 • "Thời hạn". là thời hạn của Thỏa thuận, sẽ bắt đầu vào Ngày bắt đầu có hiệu lực và tiếp tục cho tới khi (i) kết thúc Thời hạn dịch vụ cuối cùng hoặc khi (ii) Thỏa thuận bị chấm dứt theo các quy định được nêu trong tài liệu này, tùy thuộc vào ngày nào đến trước.
 • "Yêu cầu của bên thứ ba". là yêu cầu của một bên thứ ba về các hồ sơ liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ của Người dùng cuối. Yêu cầu của bên thứ ba có thể là một lệnh khám xét, lệnh toà, trát đòi hầu tòa hợp pháp, các lệnh pháp lý có hiệu lực hoặc sự đồng ý bằng văn bản từ Người dùng cuối cho phép tiết lộ.


FUDOZON ARCHISAFE - LUUBANVE.COM

Trở về trang chủ...