Steve Jobs và Iphone

Steve Jobs và chiếc Iphone đầu tiên

Jobs giới thiệu iPhone 4 cho Tổng thống Nga Dmitry Medvedev vào ngày 23 tháng 6 năm 2010

Nguồn: Wikipedia