CÂU HỎI THƯỜNG GẶPVài phút với Công nghệ đám mây và Cổng lưu trữ AWS
Cloud Storage in Minutes with AWS Storage Gateway

 

Đào tạo học viên công nghệ đám mây được chứng nhận AWS 2020 - Trọn Khóa
AWS Certified Cloud Practitioner Training 2020 - Full Course

 

Tổng hợp - Cloud Academy

 

Tổng hợp - Amazon Web Services

 

Không có Amazon, hầu như internet sẽ không tồn tại
Without Amazon, most of the internet disappears

 

Di chuyển Tập dữ liệu quy mô Exabyte với AWS Snowmobile (thuyết trình xe container)
AWS re: Invent 2016: Move Exabyte-Scale Data Sets with AWS Snowmobile

 

1 kilobyte (KB) = 1.024 byte (2^10)
1 megabyte (MB) = 1.024 kilobyte
1 gigabyte (GB) = 1.024 megabyte
1 terabyte (TB) = 1.024 gigabyte
1 petabyte (PB) = 1.024 terabyte
1 exabyte (EB) = 1.024 petabyte
1 zettabyte (ZB) = 1.024 exabyte

Ví dụ thực tế:

- Google xử lý khoảng 20 petabyte dữ liệu mỗi ngày (vào năm 2008, hiện nay Google không công bố)

- Nếu bạn lấy thông tin từ tất cả các thư viện nghiên cứu hàn lâm của Hoa Kỳ và gộp tất cả lại với nhau, nó sẽ có tối đa là 2 petabyte.

- Mức sử dụng Internet chung trên thế giới đạt 01 zettabyte vào năm 2016. 

- IDC dự đoán tổng dữ liệu của thế giới sẽ tăng lên 175 zettabyte vào năm 2025. Điều đó có nghĩa là gì? Nếu bạn lưu trữ 175 zettabyte trên DVD, chồng DVD của bạn sẽ đủ dài để quay vòng Trái đất 222 lần. Nếu bạn cố gắng tải xuống 175 zettabyte ở tốc độ kết nối internet trung bình hiện tại, bạn sẽ mất 1,8 tỷ năm để tải xuống. Ngay cả khi bạn nhờ mọi người trên thế giới trợ giúp tải xuống, thì vẫn sẽ mất 81 ngày.

 

Xem thêm:

 Volume of data/information created worldwide from 2010 to 2024

 Lượng dữ liệu dự kiến đến năm 2025 là bao nhiêu?

 Lịch sử tiến hóa các thiết bị lưu trữ?

 Cấu trúc Website và các loại Web Hosting thông dụng?

 Phân biệt các loại Web Hosting?

 Những lợi ích của Lưu trữ Đám mây (Cloud Hosting)

 Lưu trữ đám mây trên Amazon vì sao được gọi là không có đối thủ?

 Vì sao Luubanve.com chọn kết nối với Amazon trong việc lưu trữ bản vẽ, hồ sơ

► Kiến thức chung về Data Center và Cloud

► Không gian thật của “Đám Mây” Amazon như thế nào?

 Các Trung tâm dữ liệu (Data Center) của Amazon hiện đang nằm ở đâu trên thế giới?